Menu:Dziś jest: 15 czerwca 2024 r.

Składki

 

Wysokość składek członkowskich i pozostałe szczegóły ustalone zostały w Uchwale Komitetu Założycielskiego Związku Nr 3/2005 z dnia 22.02.2005r.

 

Składka członkowska za rok kalendarzowy zależy od wielkości zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ustalonego zgodnie z metodologią GUS, i wynosi odpowiednio:

 

 

Pracodawca przystępujący do Związku wnosi kwotę wpisowego w wysokości 200 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. Nr 34, poz. 310) według zasady:

 

"składka na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne"

 

 

jpg Pobierz Uchwałę Nr 3/2005

 
Dołącz do nas

Jak zostać członkiem Związku?
Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.: 32 207 20 83 | fax: 32 251 84 64
Regulamin serwisu i politykca cookies
© 2017 Śląski Związek Pracodawców Lewiatan | Wykonanie: PixelCaffe